FlowSense - Smart Sensor solutions for crowd management

Services

The things we can do for you.

De volgende 3 diensten kunnen wij leveren. Afhankelijk van uw behoeftes kunnen 1 of meerdere hiervan worden uitgevoerd. De omvang van de data analyze is uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid gemeten data. Als u geen stromen wilt meten, heeft dit ook invloed op de uitgebreidheid van de data analyze.


Aanwezigheid

Rondom een sensor worden alle smartphones geteld die er aanwezig zijn binnen een straal van ongeveer 20 meter. Dubbel getelde telefoons worden er uitgehaald en zo wordt een totaal gemaakt. Dit wordt doorgezonden naar onze server. Hierop kan de gebruiken inloggen om real time* te zien hoe groot de relatieve en absolute aanwezigheid is. Dit is overzichtelijk en intuitief weergegeven.

*De data heeft een maximale vertraging van 10 minuten.STROMEN

Naast het simpelweg weergeven van aanwezigheid rond een sensor, is het ook mogelijk om de mensen stromen tussen sensoren weer te geven. Hier kan men bijvoorbeeld zien hoeveel mensen er per minuut een passage passeren. Met 2 sensoren kunnen wij de stroom weergeven tussen de sensoren en ook laten zien welke kant de mensen op gaan. DATA ANALYze 

De verkregen data na het meten kunnen wij vervolgens uitgebreid analyseren. De volgende opties zijn op aanvraag hier uit te verkrijgen:

  • Aanwezigheid gedurende de dag
  • Sterkte en richting van verkeer stromen
  • De relatie tussen verschillende sensoren