FlowSense - Smart Sensor solutions for crowd management

Privacy

Privacy Conditions and FAQ

Privacy regels en voorwaarden:

FlowSense maakt gebruik van sensor technologie om zichtbaar te maken hoeveel bezoekers er op een evenement zijn. De sensoren die wij gebruiken geven een real time overzicht van hoe druk het is bij verschillende locaties. De data wordt geplaatst op een website of app voor een direct overzicht. Tevens maken wij achteraf een uitgebreide analyse, afhankelijk waar de klant behoefte aan heeft. De data die wordt verzameld doormiddel van wifi-tracking wordt nooit doorverkocht. Tevens wordt de data altijd weer verwijderd na afloop van een project.

Om de privacy van bezoekers te waarborgen heeft FlowSense een aantal maatregelen genomen en regels voor zichzelf opgesteld. Deze maatregelen en regels worden hieronder besproken. Organisatoren van de betreffende festivals/evenementen (klanten van FlowSense) dienen zich ook aan deze afspraken te houden. Deze regels en afspraken zijn gebaseerd op uitspraken van het AP (autoriteit persoonsgegevens), verdere wetgeving en de kernwaarden van FlowSense.

 

.1 Data vergaring

De mac-adressen zoals uitgezonden door de apparaten van de bezoekers worden bij ontvangst in de sensor onmiddellijk omgezet in id’s (mac-adressen worden versleuteld en gehashed). Hierdoor worden nooit mac-adressen volledig opgeslagen, maar worden alleen de id’s opgeslagen. Deze id’s zijn niet terug te leiden naar het originele mac-adres.

De sensoren hebben grofweg een ontvangst radius van 25 meter. De sensoren moeten daarom op festival terreinen ten alle tijden minstens 25 meter afstand hebben ten opzichte van openbaar gebied (openbare wegen, parken etc.) als data wordt opgeslagen voor verdere analyse. Dit om te voorkomen dat niet-bezoekers toch worden meegenomen in de analyse. Dit is zowel voor de betrouwbaarheid van de data als de privacy waarborging van omstanders noodzakelijk.

Tevens wordt uitsluitend data verzameld tijdens de openingstijden van een festival/evenement. Als het festival terrein bijvoorbeeld 's nachts niet is geopend, dan wordt er ook geen data vergaard tijdens die periode.

 

.2 Data verwerking

De versleutelde en gehashede data wordt vervolgens door de sensor naar een server gestuurd van FlowSense en worden vervolgens doorgestuurd naar een verwerkings computer waar de data-analyse plaatsvindt. Deze server is volledig beveiligd en afgeschermd.

De ruwe (versleutelde en gehasde) data wordt door FlowSense niet langer bewaart dan strikt nodig. Dit houdt in dat zodra de vraagstukken beantwoord zijn voor de klant, de data verwijdert wordt. Flowsense heeft voor zichzelf een deadline gesteld van 2 maanden na het aflopen van het festival voor de data verwerking. De ruwe data moet dus verwijderd zijn na deze 2 maanden. Hierna mag alleen nog verwerkte data aanwezig zijn (aantal bezoekers etc), maar geen enkel id mag dan nog digitaal dan wel fysiek ergens staan opgeslagen.

Tijdens verwerking mag de data nooit verder worden verspreid. FlowSense is volledig in bezit van de ruwe data. Deze data zal nooit gedeeld worden met niet-medewerkers van FlowSense. Ook klanten krijgen geen toegang tot de ruwe data.

 

.3 Privacy waarborg en verklaring op website

Op de website van FlowSense staat een, voor het publiek toegankelijke, privacy verklaring. Hierin wordt uitgelegd op welke manier er zorgvuldig met de privacy van bezoekers wordt omgegaan.

Onderaan deze pagina is tevens een FAQ te vinden voor bezoekers. Als vragen hier niet bijstaan, is er ook een contact formulier beschikbaar waarmee vragen aan FlowSense gesteld kunnen worden.

 

.4  Informeren bezoekers

Festivals/evenementen waar FlowSense actief is dienen de bezoekers te informeren waarom er gebruik wordt gemaakt van wifi-tracking en waar de bezoekers meer informatie hierover en over FlowSense kunnen vinden. Bij de ingang van de terreinen waar FlowSense actief is kan bijvoorbeeld een bord opgehangen worden waarmee duidelijk wordt gemaakt dat op dat terrein gebruik wordt van wifi tracking. Hier staat ook een link/QR code op voor bezoekers die hier meer van willen weten. 

 

.5 Contact en vragen

Op deze pagina staan los van de algemene regels ook de FAQ's vermeld. Als antwoorden op vragen hier niet bij staan of als u een andere opmerking heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via de contact pagina. 

 

 

 

FAQ:

Kan FlowSense bepalen wie ik ben aan de hand van mijn smartphone?

Nee, FlowSense registreert alleen het mac-adres van je smartphone wat gebruikt wordt om te bepalen hoeveel unieke bezoekers er in een gebied aanwezig zijn. Deze mac-adressen worden geregistreerd, gehashed en versleuteld en zijn niet terug te linken aan een individu. 

 

Bewaart FlowSense de opgeslagen mac-adressen voor de toekomst? 

Nee, FlowSense verwijdert deze gegevens na een periode van x aantal dagen.

 

Worden de unieke adressen ook verder verspreid?

Nee, tijdens verwerking mag de data nooit verder worden verspreid. FlowSense is volledig in bezit van de ruwe data. Deze data zal nooit gedeeld worden met niet-medewerkers van FlowSense. Ook klanten krijgen geen toegang tot de ruwe data. 

 

Worden tablets en laptops ook meegenomen in de tellingen?

Ja, ieder apparaat dat wifi aan heeft staan wordt mee geteld.

 

Wordt mijn telefoon ook "gezien" door jullie sensoren als ik mijn wifi uit heb staan?

Nee, als op het apparaat de wifi is uitgeschakeld dan zullen onze sensoren de telefoon niet zien.

 

Zien jullie sensoren mijn telefoon ook als ik mijn wifi uit heb staan, maar via mobiele data gebruik maak van internet?

Nee, onze sensoren werken uitsluitend met wifi signalen.

 

 

 

Ik heb een vraag die niet beantwoord is in de FAQ. Waar kan ik een antwoord krijgen op mijn vraag? 

Je kunt contact met ons nemen op onze contact page.